Szanowni Państwo,

Podczas trwania 12th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) odbędzie się sesja Sekcji Neurosnologii PTN połączona z warsztatami szkoleniowymi, współorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu.

 

Wstęp na sesję i warsztaty szkoleniowe Sekcji Neurosonologii PTN jest bezpłatny dla członków Sekcji i nie jest wymagana rejestracja na International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education

 

Miejsce obrad – Hotel Król Kazimierz, Kazimierz nad Wisłą, ul. Puławska 86indeks

 

 

 

SALA A / CONFERENCE ROOM A

 

15:00-17:00 NEUROSONOLOGY UPDATE / NEUROSONOLOGIA – AKTUALNOŚCI

Chairpersons / Przewodniczący: G. Kozera, M. Skowrońska

Patronat naukowy: Sekcja Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu

 1. D. Jatusis (Lithuania) – Stenosis of intracranial artery: etiology diagnostics and treatment (30 min.)
 2. R. Kaźmierski – Standardy neurosonologii – aktualizacja (20 min.)
 3. G. Kozera – Badanie przecieku z krążenia małego do dużego za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (20 min.)
 4. J. Wojczal – Skrzepliny wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej niezwężające światła – diagnostyka, monitorowanie i leczenie empiryczne (15 min.)
 5. T. Tomczyk – Skrzeplina wewnątrznaczyniowa tętnicy szyjnej podczas leczenia rywaroksabanem (15 min.)

 

Dyskusja

17:00-18:00 WORKSHOPS / WARSZTATY SZKOLENIOWE

Prowadzący: G. Kozera, T. Tomczyk, J. Wojczal

 

 

Zarząd Sekcji Neurosonologii PTN  informuje że:

 

przewidywane miejsce i termin kolejnego egzaminu na certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii zostanie podane po zakończeniu 12th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education

Rejestracja uczestników (on-line) będzie prowadzona jest przez Biuro Kongresów SKOLAMED, ul. Północna 129, 20-818 Lublin, e-mail: kongres@skolamed.pl, telefon: (81) 534 71 48 lub 693 067 914 poprzez witrynę www.certyfikat.skolamed.pl, które zajmuje się obsługą administracyjną egzaminu we współpracy z Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Serdecznie zapraszamy !

 

Przykładowe pytania testowe:

 

PRF (Pulse Repetition Frequency):

 1. W badaniu metodą emisji fali ciągłej jest to częstotliwość powstawania impulsów
 2. W badaniu metodą emisji fali impulsowej jest to częstotliwość powstawania impulsów
 3. Minimalne rejestrowane częstotliwości Dopplerowskie stanowią ½ PRF
 4. A i C
 5. B i C

 

Zmiany przepływu przed zwężeniem to:

 1. Spowolnienie przepływu
 2. Spadek PI
 3. Wzrost PI
 4. A i B
 5. A i C

 

Poniższe obrazy przepływu w t.mózgu środkowej TCD uzyskane po iniekcji „agitowanej” (wytrząsanej z powietrzem) NaCl potwierdzą:

1

 

 1. Obecność PFO
 2. Przeciek prawo /lewo w stopniu znacznym
 3. Przeciek prawo /lewo w stopniu umiarkowanym
 4. Prawdziwe a i b
 5. Prawdziwe a i c

 

 

 

 

 

 

Obraz TCCD uzyskany przez okno podpotyliczne ukazuje:

2

 1. Zespół podkradania I stopnia t. kręgowej w odcinku V3
 2. Cechy hipoplazji odcinka V2 t. kręgowej
 3. Zespół podkradania I stopnia t. kręgowej w odcinku V4
 4. Prawdziwe a ,b, c
 5. Prawdziwe b i c

 

Przez-czaszkowe badanie dopplerowskie u 35 letniego mężczyzny przedstawia:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. nieprawidłowy obraz przepływu w tętnicach koła Willisa, gdyż jest zbyt wysoki opór naczyniowy
 2. prawidłowy obraz przepływu w tętnicach koła Willisa, a różnice prędkości mogą wynikać z innego kąta insonacji
 3. nieprawidłowy obraz przepływu ze względu na zbyt dużą asymetrię prędkości średnich w tętnicach środkowych mózgu, mogącą wskazywać na obecność obwodowego naczyniaka
 4. nieprawidłowy obraz przepływu ze względu na zbyt duże różnice prędkości średnich w tętnicach tylnych mózgu w odcinku P2, mogącą wskazywac na obecność obwodowej przetoki
 5. nieprawidłowy obraz przepływu ze względu na różnice prędkości w tętnicach środkowych i tylnych mózgu, mogącą wskazywac na obecność malformacji naczyniowej położonej obwodowo

 

W badaniu uwidoczniono

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej < 40%
 2. Zwężenie = 60% tętnicy szyjnej wewnętrznej
 3. Zwężenie = 70% tętnicy szyjnej wewnętrznej
 4. Zwężenie > 90% tętnicy szyjnej wewnętrznej
 5. Zwężenie 50-69 % tętnicy szyjnej wewnętrznej