szybki kontakt:

+48 81 724 47 20

email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Certyfikat Sekcji Neurosonologii

Certyfikat Sekcji Neurosonologii potwierdza umiejętność wykonywania wszystkich rodzajów badań neurosonologicznych w zakresie przewidzianym w Standardach Sekcji Neurosonologii PTN dotyczących:

 • USG Doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym,
 • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (TCD),
 • USG Doppler duplex (TCCD) tętnic wewnątrzczaszkowych.

O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się lekarze ze specjalizacją w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, chirurgii naczyń, anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Sekcja Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zasady przyznawania certyfikatów Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii

 1. CzłonkostwoCertyfikaty dla lekarzy wykonujących badania neurosonologiczne mają na celu:
 • podniesienie jakości badań,
 • upowszechnienie wysokich standardów badania,
 • wyrównanie dostępności pacjentów do badań wykonywanych na podobnie wysokim poziomie,
 • potwierdzenia odpowiedniego przygotowania lekarzy do samodzielnego, wykonywania i interpretowania badań neurosonologicznych,
 • podniesienie rangi tej umiejętności w środowisku lekarskim.
 1. Certyfikat Sekcji Neurosonologii potwierdza umiejętność wykonania wszystkich rodzajów badań neurosonologicznych w zakresie przewidzianym w Standardach Sekcji Neurosonologii PTN dotyczących:
 • USG Doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym,
 • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (TCD),
 • USG Doppler duplex (TCCD) tętnic wewnątrzczaszkowych.
 1. Certyfikat będzie przyznawany na okres pięciu lat.

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O UZYSKANIE CERTYFIKATU DLA LEKARZY WYKONUJĄCYCH BADANIA NEUROSONOLOGICZNE

 1. O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się lekarze ze specjalizacją w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, chirurgii naczyń, anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.
 2. Uzyskanie certyfikatu odbywa się w trybie 2 stopniowego egzaminu (teoretycznego i praktycznego) złożonego przed komisją ekspertów powołaną przez Zarząd Sekcji Neurosonologii PTN.
 3. W trakcie egzaminu lekarz ubiegający się o certyfikat zobowiązany jest do wykazania gruntownej wiedzy teoretycznej dotyczącej metod neurosonologii i ich klinicznego zastosowania oraz praktycznych umiejętności wykonywania i interpretacji badan neurosonologicznych.
 4. Egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu Sekcji Neurosonologii PTN będzie przeprowadzony minimum 1 raz w roku, w ustalonym i ogłoszonym z wyprzedzeniem miejscu i czasie. Egzamin jest odpłatny, opłata egzaminacyjna będzie dostosowywana corocznie do kosztów przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej.
 5. Po uzyskaniu certyfikatu Sekcji Neurosonologii PTN, co 5 lat odbywać się będzie recertyfikacja. Aby uzyskać dalsze przedłużenie certyfikatu należy zebrać w okresie 5 lat 9 punktów edukacyjnych w dziedzinie neurosonologii.

Punkty edukacyjne w dziedzinie neurosonologii będą przyznawane za:

 • uczestnictwo w fakultatywnych kursach i spotkaniach szkoleniowych organizowanych pod patronatem Sekcji Neurosonologii (5 pkt za jeden kurs),
 • udział w sesjach neurosonologicznych Zjazdów Krajowych organizowanych pod patronatem Sekcji Neurosonologii:

-    wygłoszenie referatu ustnego (5 pkt pierwszy autor, pozostali autorzy 2 pkt),
-    przedstawienie plakatu (3 pkt pierwszy autor, pozostali 1 pkt),
-    uczestnictwo bierne (2 pkt),

 • udział w sesjach neurosonologicznych Zjazdów Międzynarodowych

-   wygłoszenie referatu ustnego (6  pkt pierwszy autor, pozostali 2 pkt),
-   przedstawienie plakatu (3 pkt pierwszy autor, pozostali 1 pkt),
-   uczestnictwo bierne (2 pkt),

 • publikacja artykułu dotyczącego neurosonologii,

-   w recenzowanym czasopiśmie polskim (5 pkt pierwszy autor, pozostali 2 pkt),
-   w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub posiadającym współczynnik wpływu (impact factor)  (6 pkt pierwszy autor, pozostali 2 pkt),

 • publikacja rozdziału podręcznika dotyczącego neurosonologii lub rozdziału dotyczącego neurosonologii w innych podręcznikach,

-   autorstwo rozdziału (5 pkt pierwszy autor, pozostali 3 pkt, w przypadku 2 autorów po 4 pkt),
-   redakcja podręcznika (5 pkt),

 • wykładowca na kursie neurosonologicznym (5 pkt), w tym na kursach CMKP wymaganych do specjalizacji z neurologii,
 • staże szkoleniowe w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych trwające minimum 2 tygodnie – 5 pkt.

 

 

Egzamin na certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii

 

Miejsce i termin kolejnego egzaminu:

Kielce, czerwiec 2022 r.

 

Rejestracja uczestników (on-line) prowadzona jest przez Biuro Kongresów SKOLAMED, ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (81) 534 71 48 lub 693 067 914 poprzez witrynę www.certyfikat.skolamed.pl, które zajmuje się obsługą administracyjną egzaminu we współpracy z Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.